Terug naar Blog
Vormen van slijtage – Erosieve en corrosieve slijtage
  • 5070
17
okt

Vormen van slijtage – Erosieve en corrosieve slijtage

In een eerder artikel bespraken we onder welke omstandigheden slijtage plaatsvindt. Ook hebben we twee vormen van slijtage, adhesieve slijtage en abrasieve slijtage, onder de loep genomen. In dit artikel gaan we in op twee andere veelvoorkomende vormen van slijtage: erosieve slijtage en corrosieve slijtage.

Lees verder
Nieuws

Erosieve slijtage

De term erosie is bij veel mensen wel bekend. Misschien ontstaat het beeld van lawines, of van een rivier die een kloof uitslijpt in het gesteente, zoals in het geval van de Grand Canyon. Dat is precies wat er gebeurt bij erosieve slijtage: het schuren van een vaste of vloeibare stof (tegenmateriaal) langs het basismateriaal. De invalshoek van deze stofdeeltjes op het oppervlak is mede bepalend voor de mate van slijtage. Erosieve slijtage zien we niet alleen in de natuur. Ook in de industrie komt erosieve slijtage van (machine)onderdelen voor. Denk bijvoorbeeld aan het schuren van zand in een baggerpomp of stoom door een afsluiter. Wat is dan het verschil met abrasieve slijtage? Deze twee lijken inderdaad op elkaar. Het verschil zit in het tegenmateriaal. Bij abrasieve slijtage is er sprake van een tussenmateriaal dat als schuurmiddel voor slijtage zorgt. Bij erosieve slijtage zorgt het tegenmateriaal zelf voor slijtage, waarbij de invalshoek mede bepaald waar en in welke mate slijtage plaatsvindt. In beide gevallen is het uiteraard van belang om de slijtage preventief tegen te gaan en eventuele slijtage tijdig te herstellen.

Corrosieve slijtage

Net als dat erosie een bekende term is, komt de term corrosie waarschijnlijk ook bekend voor. Veel mensen kennen corrosieve slijtage als ‘roest’. Maar wat is roesten precies? Als staal roest, dan gaat het staal een reactie aan met zuurstof. Deze reactie zorgt voor aantasting van het oppervlak. In sommige gevallen dient de corrosielaag als een beschermlaag. Die beschermlaag is eigenlijk een oxidehuid. Voorbeelden zijn onder andere de oxidehuid op rvs, aluminium en cortenstaal. Maar omdat corrosie blijft inwerken op het oppervlak, kan het voor grote schade zorgen. In veel gevallen wordt een oppervlaktebehandeling toegepast om corrosie tegen te gaan. Voorbeelden zijn thermisch spuiten, cladding of PU bekleden.

Net als abrasieve en adhesieve slijtage kunnen erosieve slijtage en corrosieve slijtage voor hoge kosten en stilstand van je proces zorgen. Sietzema Techniek adviseert klanten in diverse sectoren over het beheersen en voorkomen van slijtage. Vraag gerust naar advies. Je kunt contact opnemen met Siebe Sietzema per mail: siebe[at]sietzematechniek.nl of telefonisch 0513 – 410396.