Advies nodig? Vraag het onze adviseur.
Advies vragen   >>
X  

Slijtage

Slijtageproblemen veroorzaken niet alleen hoge kosten in je bedrijf, slijtage kan ook tot gevaarlijke, en omgeving bedreigende situaties leiden. Om slijtage tegen te gaan of terug te dringen naar een acceptabel niveau is het belangrijk om middels een diagnose vast te stellen met welk type slijtage we te maken hebben en wat de bron hiervan is.